Huyền thoại Adriano (Brazil) công khai bạn gái bằng nửa tuổi mình

Huyền thoại Adriano (Brazil) công khai bạn gái bằng nửa tuổi mình

Ngay sau sinh nhật lần thứ 40 của mình, “Hoàng đế” Adriano vừa xác nhận đang hẹn hò với Ceu Oliveira