Bữa ăn “bất bình đẳng” đến thảm họa của đội bóng nữ ở Tây Ban Nha: Hai lát bánh mì và vài miếng thịt nguội mỏng dính!

Bữa ăn “bất bình đẳng” đến thảm họa của đội bóng nữ ở Tây Ban Nha: Hai lát bánh mì và vài miếng thịt nguội mỏng dính!

“Bữa ăn thảm họa” là tên gọi người hâm mộ và giới truyền thông Tây Ban Nha đặt cho suất ăn của các n