Cúp Quốc gia 2022: Xuất phát đầy hấp dẫn

Cúp Quốc gia 2022: Xuất phát đầy hấp dẫn

Với thể thức thi đấu khác biệt so với V.League, Cúp Quốc gia có sức hấp dẫn riêng bởi thể thức thi đ