Văn Toàn – Công Phượng: Xa nhau là nỗi nhớ

Văn Toàn – Công Phượng: Xa nhau là nỗi nhớ

Văn Toàn và gánh nặng “cân team” tại HAGLNăm 2019, Văn Toàn trở về HAGL với tư cách là một nhà vô đị