Langnick: Tôi không muốn thấy lợi ích của Ronaldo Manchester United cao hơn bất kỳ ai sống SCOR SPBO

Ronnick: Tôi không muốn thấy lợi ích của Ronaldo Manchester United cao hơn bất kỳ ai [Live SCOR SPBO]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 22 tháng 1: Huấn luyện viên của Manchester United Langnick đã cảnh báo hành vi của Cristiano Ronaldo trong vòng cuối cùng của giải đấu, anh ấy tin rằngrằng tính khí của Cristiano Ronaldo không có bất kỳ cá nhân và nhóm nào của anh ấy