mọi chuyện cũng đã kết thúc

mọi chuyện cũng đã kết thúc

VERRATTI: Cầu thủ Barca bảo tôi mọi chuyện kết thúc rồi【mọi chuyện cũng đã kết thúc】:​Các cầu thủ Ba