Chủ tịch Paris+Giám đốc địa điểm Real Madrid!Tấn công trọng tài ai đó đã báo cáo với cảnh sát sepakbolaccacccacc

Chủ tịch Paris+Giám đốc địa điểm Real Madrid!Tấn công trọng tài mà ai đó đã báo cáo với cảnh sát [Sepakbolacc]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 10 tháng 3: Sau khi bị Real Madrid đảo ngược với Champions League, truyền thông Tây Ban Nha tiết lộ rằng Chủ tịch Parisia Nasser và Giám đốc thể thao Leonardo sau khi GameGo trực tiếp đến The GamePhòng thay đồ của trọng tài và phát ra tiếng ồn