Tuchr Cheng “con quay con người”!Phòng thay đồ xịt rượu sâm banh và hát và nhảy bóng đá

Tuchr Cheng “con quay con người”!Phòng thay đồ xịt rượu sâm banh và hát và nhảy [khe bóng đá]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 30 tháng 5: Sau khi giành chiến thắng tại Champions League, hãy trở lại phòng thay đồ, Tuchr đã dẫn đầu lễ kỷ niệm Teamcrazy của Chelsea.trước, Tuch đang giữ rượu sâm banh