Premier League-C Luo Chuan Kavani Phá vỡ bàn thắng của Sun Xingzhang đã mất một con knchester United 3-0 Tottenham Trik Membaca Taruhan Bola

Premier League-C Luo Chuan Kavani phá vỡ bàn thắng của Sun Xingzhang đã mất một con knchester United 3-0 Tottenham [Trik Membaca Taruhan Bola]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 31 tháng 10: 00:30 ngày 31 tháng 10 (Chủ nhật)Thời gian (Chủ nhật) chia (địa phương ở Anh